Jakich towarów nie można wysyłać za granicę?

Nie wszystkie przedmioty mogą być przesyłane kurierem do innego kraju. Istnieją pewne ograniczenia prawne i techniczne, które należy znać i respektować, aby uniknąć problemów. W tym wpisie przedstawimy, jakich towarów nie można wysyłać za granicę i dlaczego tak jest.

Towary zakazane w przesyłkach międzynarodowych

Niektóre towary są całkowicie wyłączone z przewozów kurierskich, ponieważ stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub porządku publicznego. Szczegółowy wykaz takich towarów znajduje się w regulaminie poszczególnych przewoźników. Do towarów zakazanych należą najczęściej:

  • alkohol, papierosy, narkotyki, leki i inne środki psychoaktywne – to towary podlegające specjalnym regulacjom celnym, podatkowym i sanitarnym, a w wielu krajach ich zakup jest nielegalny lub limitowany;
  • broń, amunicja, materiały wybuchowe, fajerwerki i inne towary niebezpieczne – mogą zagrażać bezpieczeństwu przewozu i życiu, w najlepszym razie mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie innych przesyłek, a także naruszyć przepisy dotyczące kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa;
  • organizmy żywe i martwe, tkanki ludzkie i zwierzęce, odpady, żywe rośliny i nasiona – mogą być nosicielami chorób, szkodników lub inwazyjnych gatunków i wymagają zawsze specjalnych warunków transportu i przechowywania;
  • dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, kosztowności, futra, monety, czeki, biżuteria, gotówka, karty kredytowe i inne towary wartościowe – mogą podczas transportu zbiorczego ulec uszkodzeniu, a także mogą podlegać ograniczeniom w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i własności intelektualnej, przepisów celno-skarbowych.

Firmy oferujące kurierskie przesyłki zagraniczne , takie jak MBE Wrocław, przy ul. Krakowskiej 141-155, odgrywają kluczową rolę w procesie przygotowania przesyłki i dokumentacji celnej do przewozu.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy możemy doradzać klientom w zakresie wymagań dotyczących ich przesyłek, a także pomagać w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Jest to szczególnie ważne w kontekście przeprowadzenia sprawnej odprawy celnej tak eksportowej, jak i importowej, których to czas odprawy ma znaczenie dla całego procesu dostawy.